Výrobky‎ > ‎

Dřevěné přepravní obaly

Dřevěné přepravní obaly mají zpravidla pevné dno, dvě bočnice, dvě čela a víko. Dno je nejdůležitější část obalu. Je opatřeno ližinami, které zpevňují obal, usnadňují manipulaci a dávají záruku, že se bude s obalem manipulovat jen v jedné poloze. Dřevěné přepravní obaly vyrábíme buď celodřevěné nebo v kombinaci s jinými materiály.

Při volbě vhodného přepravního dřevěného obalu je nutno přihlížet k povaze a velikosti mechanického a klimatického namáhání, jemuž bude vystaven po dobu přepravy a skladování. Jsme si také vědomi toho, že pokud dřevěné přepravní obaly nesplňují požadavky na ošetření a označení, jsou téměř nepoužitelné pro mezinárodní obchod. Z tohoto důvodu pro jejich výrobu používáme tepelně ošetřené dřevo a výrobek potom opatřujeme příslušným označením.

Operativně jsme schopni vyrobit a dodat přepravní dřevěné obaly rozměrů cca: délka 9 m, výška a šířka 2,5 m. Výrobu obalů větších rozměrů je zatím nutno předem konzultovat.

Ukázky výrobků dřevěných přepravních obalů:
Dřevěný přepravní obal - bedna na šrouby